iso-logo.png

Työhyvinvoinnin panostukset - vaikea investoinnin laji?

Julkaistu: 24.08.2016

Työhyvinvoinnista puhutaan paljon ja sen merkitys liiketoiminnalle tiedostetaan varsin hyvin, mutta silti siihen tehtävistä panostuksista tunnutaan tinkivän mieluummin kuin muusta investoimisesta. Usein työhyvinvoinnista ja sen vaikutuksista työkykyyn ollaan kiinnostuneita, päteviä argumenttejakin löytyy, mutta vakuuttavan näytön osoittaminen hyvinvointitoimien kannattavuudesta on vaikeampaa. Tässä artikkelissa keskitymme näkökulmiin, joilla työhyvinvointiin investoimisesta voi keskustella siitä päättävän tahon kanssa.

Lue lisää

Myötätunnosta

Julkaistu: 17.08.2016

Eli miksi kolme psykologia, toimintaterapeutti ja psykoterapeutti pyyhkivät konferenssissa silmäkulmiaan? Olimme tänä syksynä Attentiosta porukalla Hyväksymis- ja omistautumisterapian pohjoismaisessa konferenssissa. Menetelmässä hyödynnetään paljon kokemuksellisuutta, ja monella luennolla saimmekin tehdä myös itse erilaisia harjoituksia. Reissu oli antoisa katko kiireiseen työarkeen, ja saimme paljon uutta ajateltavaa ja työkaluja. Mutta ei liene sattumaa, että eniten meihin kolahti kuitenkin lauantain puhujan Stanislaw Malickin teema: myötätunto.

Lue lisää

Kuinka edistät työhyvinvointia? 10 vinkkiä tiimiesimiehelle

Julkaistu: 09.08.2016

Epävarmat talousnäkymät saavat yritykset suhtautumaan kaksijakoisesti henkilöstön hyvinvointiin suunnattaviin panostuksiin: toiset laittavat ne jäihin ja toiset satsaavat erityisesti. Karsimisstrategian noudattajat luopuvat yhteisöllisyyttä luovista tapahtumista, kuten yhteisistä illanvietoista ja TYHY-päivistä. Samanaikaisesti tiimit muuttuvat globalisaation ja digitalisaation myötä entistä hajanaisemmiksi. Esimiehen rooli onkin nykypäivänä hyvin erilainen kuin aiemmin, ja vaatimukset muuttuvat jatkuvasti. Kuinka esimies pystyy kaiken tämän keskellä huolehtimaan tiiminsä hyvinvoinnista? Kokosimme tähän artikkeliin vinkkejä tiimiesimiehelle työhyvinvoinnin edistämiseksi omassa tiimissään.

Lue lisää

Meillä on potentiaalia

Julkaistu: 02.08.2016

..käytämmekö sitä niin hyvin kuin mahdollista?

Lue lisää

Kuinka turvaat työntekijöidesi työkyvyn?

Julkaistu: 26.07.2016

Työkyky nousee keskusteluun toistuvasti ja puhuttaa organisaatioissa väestön ikääntyessä, työn vaatimusten lisääntyessä ja työrytmin kiristyessä. Kuinka työnantaja voi varmistua siitä, että henkilöstö voisi huomioida henkisen ja fyysisen kapasiteettinsa ja suoriutumiskyvyn rajoihin suhtauduttaisiin kunnioittavasti terveyttä riskeeraamatta? Seuraa looginen tarve mitata työkykyyn liittyviä tekijöitä mutta kuka vastaisi kysymykseen: mitkä mitattavat parametrit olisivat olennaisia työkyvyn kannalta, ja millainen mittaaminen edistäisi työkykyä ja hyvinvointia? Kirjoitimme tähän artikkeliin ajatuksiamme tästä aiheesta, joka on ajankohtainen nyt ja jatkossa.

Lue lisää

5 askelta konfliktin ratkaisemiseksi työpaikalla

Julkaistu: 12.07.2016

Tuskin on olemassa työyhteisöä, joka pystyy täysin välttämään konfliktitilanteet. Kirjoitimme aiemmin konfliktien synnystä ja niiden mahdollisista syistä blogiartikkelin. Tämän artikkelin tarkoituksena on jatkaa edellisen artikkelin aloittamaa ajatusta siitä, kuinka työpaikan konfliktitilanteita voidaan lähteä ratkaisemaan. Askeleet ovat yksinkertaiset, mutta toteutus usein vaikeaa inhimillisten ilmiöiden vuoksi. Esimerkiksi luonnollinen tarve suojata itseä voi estää asian selvittämisen.

Lue lisää

Mistä huono työilmapiiri johtuu?

Julkaistu: 28.06.2016

Monessa työyhteisössä on varmasti koettu tilanteita, joissa työilmapiiri on heikentynyt tai jopa tulehtunut. Ilmapiiri on jatkuvasti muuttuva asia työyhteisössä, ja tilapäisiä notkahduksia tapahtuu aina silloin tällöin. Syytä on kuitenkin huolestua, mikäli huono ilmapiiri alkaa vaikuttamaan perustehtävän suorittamiseen tai kun työyhteisön jäsenet voivat huonosti. Millaisia syitä huonon työilmapiriin taustalta voi löytyä, ja kuinka ilmapiiriä voidaan kohentaa?

Lue lisää

Ihmetellen

Julkaistu: 22.06.2016

Olen viimeaikoina ihastellut ihmettelyn suurta voimaa toisen ihmisen ymmärtämisessä. Sitä ei-tietämisen tilaksikin kutsuttua asetelmaa, jossa asiantuntija voi tarkastella asiakkaan tilannetta yhdessä hänen kanssaan, tasavertaisena kumppanina. Uteliaana ymmärtämään mistä on kyse, kysyen ja ajatuksia jakaen. Parhaimmillaan tästä syntyy jotain uutta ja merkityksellistä, sellaista joka palvelee molempia osapuolia. Syntyy yhteistyösuhde, jossa luottamus rakentuu ikään kuin luonnostaan, keskinäisestä kunnioituksesta.

Lue lisää

Työhyvinvoinnin ulottuvuudet

Julkaistu: 14.06.2016

Työhyvinvointi tarkoittaa jokaiselle yksilölle, yhteisölle ja työympäristölle eri asioita. Mitä työhyvinvoinnista ajatellaan juuri teidän työyhteisössänne tai yrityksessänne? Onko työhyvinvointia koskaan tarkasteltu lähemmin ja jopa määritelty tai kirjattu johonkin? Missä määrin työhyvinvointi koskettaa yksilöä ja missä määrin koko työyhteisöä tai yritystä?

Lue lisää

Läsnäolon taidosta

Julkaistu: 07.06.2016

Tietoisuustaito, mindfulness, eli taito olla tietoisesti läsnä tässä hetkessä, on ollut pinnalla jo jonkin aikaa, ja tulee jatkuvasti vastaan useassa yhteydessä. Opettajat ovat innostuneet opettamaan tietoisuustaitoja oppilailleen, niillä on kesytetty työstressiä ja parannettu vanhemmuutta. Ja hyvä niin, kyse on tärkeästä taidosta, jota olen itsekin käyttänyt sekä omassa elämässäni että asiakkaiden kanssa. Onko aina kuitenkaan tarve olla läsnä jokaisessa tilanteessa?

Lue lisää

Attention blogi - Inhimillisen työelämän edistäjänä

Attention blogissa pohdimme työelämäilmiöitä, työhyvinvointia ja ylipäätään inhimillisiä ominaisuuksia, kykyjä ja ilmiöitä suhteessa työhön. Tuomme esille myös kokonaan uusia ajatuksia työelämän inhimillistämiseksi. Haluamme jakaa omia näkemyksiämme sekä herätellä ajatuksia toiminnan uudistamiseen jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Lukuiloa!

Tilaa artikkelit sähköpostiisi